Удължено е финансирането за ВиК мрежата на Варна и Кюстендил 11.08 | 18:30

Европейската комисия удължи срока на финансирането до края на годината

От Андриян Георгиев

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) вече е получило официални решения за удължаване на финансовите меморандуми по проектите за интегриран воден цикъл на гр. Кюстендил и гр. Варна, както и за два финансови меморандума за техническа помощ.

Решенията на Европейската комисия (ЕК) предвиждат удължаване срока на допустимост на разходите по проектите до 31 декември 2011 г., съобщават от пресслужбата на МОСВ.

Това са първите от поредицата очаквани решения на ЕК за удължаване допустимостта на разходите за 6 инфраструктурни проекта (София, Варна, Шумен, Кюстендил, Кърджали и Смолян) и два проекта за техническа помощ.

Общата стойност на тези финансови мемодандуми е 408,9 млн. лв, а реално спестените пари на българските данъкоплатци са на стойност 56 млн. лв. За положителното становище на ЕК по тези искания МОСВ беше уведомено с писмо на Главна дирекция ”Регионално развитие” на 27-ми юни.

Финансовият меморандум за гр. Кюстендил за отпускане на 21 млн. евро безвъзмездна помощ на ЕС е подписан през декември 2005 г. Той включва договор за строителство и реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), договор за рехабилитация и разширение на ВиК мрежата в Кюстендил, два договора за строителен и авторски надзор и един договор за техническа помощ.

Финансовият меморандум за гр. Варна за отпускане на 25 млн. евро безвъзмездна помощ на ЕС е подписан през февруари 2004 г. Той включва договор за строителство и реконструкция на ПСОВ, договор за рехабилитация и разширение на ВиК мрежата в града, договор за трансформация на канализационно-помпена станция в кв. "Аспарухово", договори за строителен и авторски надзор и един договор за техническа помощ.

С двете технически помощи се подпомага разработването на инвестиционни проекти за финансиране от Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.” в секторите "Води” и "Отпадъци”.

Усвоените средства по Програма ИСПА към края на месец юли 2011 г. възлизат на 755 млн.лв., или 71,42% спрямо бюджета на подписаните договори. Степента на усвояване по финансови меморандуми спрямо договорираното е 80,87%.

Към момента по програма ИСПА в сектор "Околна среда” са изградени и въведени в експлоатация съгласно изискванията на българското законодателство 12 ПСОВ (Ловеч, Монтана, Севлиево, Бургас – Меден Рудник, Попово, Смолян, Балчик, Кюстендил, Кубратово, Благоевград, Горна Оряховица и Сливен), 98 км канализационна и 171 км водопроводна мрежа.

Водещи

Най-четени