Зелена светлина за завършване на ВиК мрежата на Пазарджик 15.09 | 18:29

Проектът е на стойност от 50 млн. лв., идващи по ОП „Околна среда”

От Андриян Георгиев

Днес (15 септември) бе подписан договор, с който беше дадена зелена светлина на дейностите за доизграждане на ВиК мрежата и реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води в град Пазарджик, съобщават от пресслужбата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Проектът е на стойност от 50 млн. лв. и ще се реализира със средства от Оперативна програма "Околна среда” (ОПОС).

Общината ще модернизира пречиствателната станция, като осигури отстраняването на азота и фосфора от отпадъчните води и с това ще се прекрати замърсяването на река Марица.

В северната част на града ще се изгради 8 км канализация за отклоняване на дъждовната вода, а в южната част ще се положат 2 км колектори.

Над 1 300 жители от кварталите "Гарата” и "Изток” ще имат 3 км нова канализация, като ще се осигури капацитет за включване и на бъдещата мрежа от селата Алеко Константиново, Главиница, Огняново и Хаджиево.

По проекта ще бъдат рехабилитирани 14 км. остарял водопровод.

Строителните дейности трябва да приключат до края на 2014 г.

С това договорените средства по ОПОС са над 1,6 млрд. лв., което е близо половината от средствата по програмата.    

Най-четени