Водата се оказа по-стара от Слънцето 26.09 | 10:03

Изследване хвърля нов поглед върху еволюцията на планетните системи

От Антония Михайлова

Ново изследване на учени от САЩ и Великобритания показва, че значителна част от водата в Слънчевата система се е образувала по-рано от самата система. Резултатите от работата на авторите са публикувани в сп. Science.

Според астрономите водата във формата на лед е съществувала в пределите на зараждащата се Слънчева система преди образуването на звездите и планетите. До този извод учените стигнали в резултат на компютърно моделиране. В него специалистите проследили химичната еволюция да деутерия – стабилен изотоп на водорода, в чието ядро се намират по един протон и неутрон.

Според учените химичните процеси, протичащи в протопланетния диск на ранната Слънчева система, не могат да доведат до откриването на наблюдаваното съотношение деутерий към протий (най-разпространения изотоп на водорода с един протон в ядрото).

Моделите, създадени от учените, показали, че химичната еволюция на Слънцето не може да обясни възникването на големи количества деутерий. Изводите на учените намират потвърждение в наличието на този водороден изотоп в тежката вода в ядрата на комети и на астероиди.

Важността на откритието на учените за астробиологията е в това, че водата – основен компонент за възникването на живот от земен тип – е могла да се формира не в резултат на еволюция на протопланетния диск, а нейното съдържание в него се определя от условия, независещи от такъв процес.

Изследването на учените позволява по нов начин да се погледне на еволюцията на планетните системи. Предишните модели, според астрономите, предполагали, че водата се образува основно в хода на развитието на такива системи.

Водещи

Най-четени