Нови изисквания към съдебните преводачи 20.11 | 15:30

Трябва да притежават квалификация в познаването на дадения чужд език

От Филипа Тодева

В наказателното производство се въвежда фигурата на съдебния преводач. Това става с одобрена от кабинета промяна в Наказателно-процесуалния кодекс, с които се транспонира напълно директива относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство.

С тях се въвежда фигурата на съдебния преводач и се допълва списъкът на документите, които има право да получи обвиняемият, който не владее български език, съобщава правителствената информационна служба.

Изискването за назначаване на преводач, когато участниците в процеса не владеят български език, съществува и в момента. Разграничаването на съдебния преводач е необходимо с оглед отговорността му и специфичните изисквания към него като участник в съдебното производство, респективно в наказателния процес. Действащите разпоредби се допълват и с правото на обвиняемия, който не владее български език, да ползва устен превод в наказателното производство до неговото приключване.

За обезпечаване качеството на превода се добавя нова разпоредба, съгласно която назначаваните съдебни преводачи трябва да притежават съответната квалификация в познаването на дадения чужд език.

Законопроектът предвижда също, когато определени обстоятелства са станали известни на съдебен преводач при срещите на обвиняемия със защитника му, преводачът да не може да бъде разпитван за тях като свидетел.

Съгласно правната уредба към момента, в случаите, когато обвиняемият не владее български език, му се предоставя писмен превод на разбираем за него език на постановлението за привличане под отговорност, на определенията на съда за налагане на мярка за неотклонение, на обвинителния акт, на постановената присъда и на решението на въззивната инстанция.

С оглед пълното въвеждане на директивата, в законопроекта се предлага на обвиняемия да се предоставя и писмен превод на решението на касационната инстанция, както и на всички документи, които са от съществено значение за упражняване правото на обвиняемия на защита.

Писменият превод може да бъде заменен с устно резюме на документите при условие, че обвиняемият е съгласен, не се нарушават процесуалните му права и има защитник.

Водещи

Най-четени