С нова техника сметището в Суходол работи по-дълго 17.11 | 16:26

Сметището ще обезпечи нуждите на Столичната община до построяването на завод

От Елена Коцева

С 80 000 тона по-малко се очаква да бъдат отпадъците, депонирани в суходолското депо през тази година.

Средно на месец през 2009 г. са депонирани по 29 719 т, а през тази до септември - средно по 21 934 т. Заради това намаление е и очакването количеството на депонираните отпадъци през 2010 г. да е по-малко в сравнение с миналата.

В суходолското депо е доставена нова техника, която ще подобри технологията на депониране посредством по-добро уплътняване на обезвреждания отпадък.

Освен това оставащият капацитет на депото, съвместно с предприетите мерки и действия за намаляване на количествата отпадъци, предназначени за депониране, е разчетен да обезпечи нуждите на Столичната община за обезвреждане на отпадъци до момента на изграждането на завода за боклук.

Общината е изразходвала 7 102 965 лв. за въвеждането в експлоатация на първия етап от депото край кв. "Суходол", чийто капацитет е 650 000 т.

До края на септември в трите сепариращи инсталации в столицата са обработени 181 913 т отпадъци, от които 60 570 т са предадени за оползотворяване и рециклиране, което е една трета от количеството, постъпило за сепариране. За рециклиране са отделени 14 584 т.

Освен това в процес на въвеждане е инсталация за високотемпературно обезвреждане на сметищния газ от втория етап на депото, при което ще се произвеждат електрическа и топлинна енергия.

Столичната община е платила за сепарирането на отпадъци за деветте месеца на годината 5 434 090 лв. на "Екобулсорт" ЕАД и 1 468 253 лв. на "Чистота Искър" ЕООД. За транспорт и термично оползотворяване са платени 989 826 лв. на "Екобулсорт" и 537 424 лв. на "Чистота Искър" ЕООД.

Водещи

Най-четени