С нова схема общините могат да продължат социалния патронаж 15.03 | 20:34

"Помощ в дома" е насочена към подпомагане на хора в неравностойно положение

От iNews.bg

Общините ще имат възможност да продължат дейностите по социалния патронаж, които извършват в момента, да възстановят закрити такива, както и да обновят материалната си база със своеобразното продължение на програмата "Съпричастност". Това ще стане възможно със схемата "Помощ в дома", насочена към подпомагане на хора в неравностойно положение.

Схемата бе представена по време на работна среща в сградата на областната администрация на Софийска област днес (15 март). Директорът на Регионална дирекция "Социално подпомагане” - Софийска област Наталия Кънчева представи основните положения на схемата и прикани присъстващите кметове и директори на "Социално подпомагане" да бъдат експедитивни с подготовката по кандидатстването на общините си, за да не се получи вакуум при предоставянето на социални услуги.

Схемата позволява разкриването и на общински предприятия, а сумите, за които може да се кандидатства, са от порядъка на 80 хил. до 250 хил. лв. От тях 10% могат да бъдат насочени за обновяване на оборудването на центровете за социален патронаж.

Подпомагането на общините ще доведе до подобряване на социалния климат, коментира Наталия Кънчева и посочи, че програмата на Агенцията за социално подпомагане е насочена изцяло към хората в неравностойно положение. Крайният срок за кандидатстване е 1 юни тази година, а към края на годината се очаква да бъдат сключени и договорите.

По време на работната среща бяха представени резултатите от действието на три програми, насочени към подпомагане на процеса на деинституционализация на деца и младежи, които живеят в социални домове.

Проектите са по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” - "Детство за всички” и "И аз имам семейство”, и проекта за социално включване, финансиран от Световната банка, изпълнявани от Министерството на труда и социалната политика.

Проектът "Детство за всички” е на стойност 4,9 млн. лв., "И аз имам семейство” - 14,89 млн. лв, а проектът за социално включване - 40 млн. евро.

Основните общини, които участват в горните проекти, са Правец, Самоков и Ботевград. От името на местните власти и регионалните подразделения на Агенцията за социално подпомагане директорите представиха пред участниците в работната среща дейностите, които са извършени до момента.

В проекта "Детство за всички” целевата група са деца с увреждания и персонала на центровете за социални услуги. В този проект от Софийската област участват общините Ботевград, Правец и Самоков.

Основната дейност по проекта е извеждането на децата с увреждания от дома в село Видраре и настаняването им в защитени жилища и центрове от семеен тип. Извършва се също и допълнително обучение на персонала, който работи в дома.

Директорът на АСП в Правец Ангелина Георгиева призна, че местните власти определено срещат трудности при изпълнение на плана за деинституционализация, тъй като на територията на общината се намират две институции. Те могат да бъдат определени като тежки, тъй като в село Видраре са настанени деца с увреждания от цяла България, а в дома в Разлив - деца с проблемно поведение. Общо децата и младежите са 150, като от тях само 38 са оценени като подходящи за приемна грижа.

Георгиева посочи също, че от името на институцията са изпратили послания до родителите, изоставили децата си преди години за отглеждане, с надеждата, че ще съумеят да възстановят емоционалния контакт и връзка и съответно след това да се подпомогне връщането на децата в семейната среда. Посланията са били лични и дори повечето от тях - изработени от самите деца.

"Нито един родител обаче не е изявил желание до този момент", обясни Георгиева. Затова в момента общината прилага други модели, с които да осигури нужното за децата и младежите.

На срещата бе представен и проектът, по който се работи в Самоков. За него общината е осигурила съфинансиране със собствени средства в размер на 600 хил. лв. Той предвижда изграждане на детска градина с интегриран център за социални услуги на площ от 900 квадратни метра.

Предвидено е и изграждането на няколко площадки в двора, както и на здравен център.

Услугите ще са насочени към ранна интервенция както на деца с увреждания, така и на деца в риск и семейства от ромския етнос. В центъра за социални услуги ще се работи и с родителите на децата за усъвършенстване на техните социални умения. Капацитетът на детската градина и социалния център е за 2 086 деца.  

Водещи

Най-четени