164 милиона лева за модернизирането на Спешна помощ из страната! Проектът стартира от град Бяла 09.02 | 09:00

В рамките на проекта напълно обновени и модернизирани ще бъдат 237 обекта от системата на спешната медицинска помощ, в това число 27-те центъра за спешна медицинска помощ с техните 170 филиала, 6 изнесени екипа в общините, както и 34-те спешни отделения в държавните лечебни заведения

От iNews.bg

Министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов ще даде старт на строителството, реконструкцията и ремонта на обектите от системата на спешната медицинска помощ в страната.

Стартът на голямата модернизация в спешната помощ ще бъде даден в град Бяла днес.

Проектът "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”, финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж” 2014-2020 г. предвижда за филиала в Бяла да бъде построена изцяло нова сграда.

В рамките на проекта напълно обновени и модернизирани ще бъдат 237 обекта от системата на спешната медицинска помощ, в това число 27-те центъра за спешна медицинска помощ с техните 170 филиала, 6 изнесени екипа в общините, както и 34-те спешни отделения в държавните лечебни заведения.

Основната цел на проекта е осигуряване на подходяща и ефективна здравна инфраструктура, допринасяща за подобряване качеството и безопасността при оказването на медицинска помощ, както и подобряване на достъпа за лица с увреждания.

Проектът е с общ бюджет 163 897 815,62 лева, от които 163 502 132,68 лева – от Европейския фонд за регионално развитие и 395 682,94 лева – национално съфинансиране. 

Водещи

Най-четени