9 млн. лв. вади държавата за намиране на работа на хора с увреждания 16.02 | 14:43

Паралелно са заложени и още 3 млн. за подобряване на достъпността на средата за тях

От iNews.bg

Една от най-важните политики на Министерството на труда и социалната политика е свързана със заетостта на хората с увреждания, затова тази година сме отделили 9 млн. лева за различни проекти и програми в тази посока и около 3 млн. лева за достъпна среда за хората с увреждания. Това каза министърът на труда и социалната политика Деница Сачева на откриването на учебна кухня "Надежда" на Фондация "Светът на Мария", която има за цел социалната интеграция и личностна реализация на хора с интелектуални затруднения.

Проектът е финансиран от Фонд "Социална закрила" към МТСП с 50 000 лева като е изградена изцяло нова материална база, която ще дава шанс за реализация на около 30 лица. "Подобни проекти помагат на хората да преодолеят дискриминацията и социалната изолация, в която увреждането им ги поставя, както и да намерят професионална реализация на пазара на труда", допълни министър Сачева.

Водещи

Най-четени