Проектозаконът за туризма бе подкрепен от туристическия бранш 15.06 | 13:06

Направени са и последните корекции по проекта

От Елена Кирилова

Окончателният вариант на проектозакона за туризма бе обсъден от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев и представители на бранша, съобщават от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).

Добрев, ресорният заместник-министър Иво Маринов и депутати направиха последни корекции по проекта. В следващите дни те ще го внесат в Министерския съвет, а съгласувателната процедура по текста вече е приключила.

По време на дискусията бе постигнат консенсус по въвеждането на туристическо райониране в страната, предвиждащо създаването на регионални туристически продукти. Събралите се подкрепиха и правителствената политика за намаляване на административната тежест за бизнеса чрез въведните в законопроекта опростени процедури за кандидатстване за регистрация и категоризация, както и възможността за подаване на заявленията по електронен път.

В настоящият си вид законопроектът предлага основа за създаване на нормативни правила за управлението и статута на националните курорти. Освен това той предвижда и няколко стъпки за децентрализация на управлението в сектора и интегриране на организациите в туристическия бранш.

На дискусията бе решено и режимите за категоризация на ски писти и плажове да отпадне. По този начин на концесионерите и наемателите няма да им се налага да се грижат за плажовете и ски пистите, както и да се грижат за безопасното им ползване.

Ако бъде приет законопроектът, функциите на Националния съвет по туризъм ще има повече функции, което ще доведе до по-качествена координация в управлението на отрасъла на територията на цялата страна. Идеята е да се създаде национална мрежа на туристическите информационни центрове, като се разширява обхватът на общинските програми за развитие на туризма.

Текстът хармонизира със законодателството на ЕС разпоредбите за туроператорска и/или туристическа агентска дейност и въвежда единни критерии за извършването им.

Допуска се и сключването на договори за организирано туристическо пътуване с обща цена и по електронен път. Ще бъде издаван електронен ваучер и електронна резервационна бланка, които ще улеснят туристите.

Законопроектът предвижда и въвеждането на срочна категоризация на туристическите обекти. Срокът е 5 години. Освен това се разширява обхватът на обектите, подлежащи на категоризация и се предефинират  видовете обекти в хотелиерството.

С настоящите промени Министерството на икономиката, енергетиката и туризма цели да стимулира развитието на сектора и да осигури по-добра защита на потребителските права. То въвежда правила за предоставяне на допълнителни туристически услуги.

Водещи

Най-четени