Оборотите в туризма спаднали с над 73% между края на 2019-а и края на 2020-а 24.02 | 13:05

Пощенски и курирерски услуги както и сухопътния транспорт отчитат ръстове

От iNews.bg

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2020 г. общият индекс на оборота за сектор "Транспорт, складиране и пощи", изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 8.7% спрямо третото тримесечие на 2020 година. Най-голям ръст се наблюдава при "Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта" - с 15.1%, а намаление е регистрирано само при "Въздушен транспорт" - с 0.9%. Това съобщиха от Националния статистически институт по отношение на индексите на оборота в услугите обхващат дейностите, включени в секторите "Транспорт, складиране и пощи", "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" и "Други бизнес услуги".

Общият индекс на оборота за сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" се увеличава с 0.7% спрямо третото тримесечие на 2020 година. Най-съществено нарастване е отчетено при "Радио- и телевизионна дейност" (8.6%) и "Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика" (7.2%). Намаление се наблюдава при "Издателска дейност" - с 11.6%.

При Други бизнес услуги най-голямо повишение спрямо предходното тримесечие е отчетено при "Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи" - с 8.6%, и "Дейности по охрана и разследване" - с 5.3%. Значителен спад е регистриран при "Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации" - с 45.8%.

Годишни изменения

През четвъртото тримесечие на 2020 г. общият индекс на календарно изгладените данни на оборота в сектор "Транспорт, складиране и пощи" е с 1.5% под равнището на същото тримесечие на 2019 година. Най-голям спад е отчетен при "Въздушен транспорт" - с 57.7%, и "Воден транспорт" - с 26.0%. Увеличение се наблюдава при "Пощенски и куриерски услуги" - с 16.4%, и "Сухопътен транспорт" - с 3.6%.

Общият индекс на оборота за сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения", изчислен от календарно изгладени данни, е със 7.0% по-висок през четвъртото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 година. Най-съществено нарастване е отчетено при "Далекосъобщения" - с 28.5%. Значителен спад е регистриран при "Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика" (31.6%).

При Други бизнес услуги увеличение спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. се наблюдава при повечето дейности, като то е най-голямо при "Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност" - с 13.9%, докато спад е регистриран при "Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации" - със 73.2%.

Водещи

Най-четени