Започва кандидатстването за саниране на жилища 02.07 | 10:10

50 млн. лева се отпускат по пректа "Енергийно обновяване на българските домове"

От Ралица Стоянова

Днес започва приемът на документи за кандидатстване по проекта "Енергийно обновяване на българските домове". Това съобщи Десислава Йорданова - директор на дирекция "Жилищна политика" в регионалното министерство, цитирана от БТА.

По проекта, който е пилотен за страната, ще бъдат обновени минимум 170-200 сгради. От реновиране се нуждаят общо 720 000 жилища у нас.

За реализация на начинанието е осигурено съфинансиране от публичен ресурс в размер на 50%, което е най-високото в Европа. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 млн. лева. Ще бъдат обхванати многофамилни жилищни сгради в 36 градски центрове, чието проектиране е започнало преди 26 април 1999 г. Освен дограма, ще бъде подменена и топлинната изолация на външни стени, покриви и др., ремонтирани вътрешните инсталации и т.н.

До финансиране ще бъдат допуснати само конструктивно устойчиви сгради. Специалисти ще направят техническо обследване на блоковете, ще изготвят технически паспорт и енергиен одит на сградите, одобрени за включване в проекта. При условие, че жилищният блок се нуждае от конструктивно укрепване, то е изцяло за сметка на собственика, предупреди Йорданова.

Извършеното досега саниране на многофамилни жилищни сгради от техните собственици, което отговаря на минимално изискуемия енергиен клас, ще бъде запазено, увери заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Вложените средства от гражданите ще бъдат приспаднати от размера на дължимия дял за съфинансиране на съответния собственик.

Ресурс от 13 млн. лева ще бъде използван в подкрепа на собствениците за осигуряване при необходимост на нисколихвени заеми или банкови гаранции, уточни Деница Николова - ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г. Очаква се размерът на кредита да варира от 1 000 лева до 5 000 лева за жилище, като делът на собственика ще бъде фиксиран в зависимост от обновяването на всеки апартамент.

Лихвата ще се определя от основния лихвен процент на БНБ плюс 6,5 процетни пункта. Погасяването на заема е разсрочено за десет години с 6-месечен гратисен период. Предвижда се в рамките на тази половин година сградата да бъде финализирана съобразно показателите за постигане на енергийна ефективност. Очаква се след реновирането сметките да се намалят и кредитът да се издължи в рамките на спестения ресурс.

Голяма част от общините са поели ангажимент приоритетно да благоустрояват прилежащи части на сградите, обновени по проекта за енергийна ефективност. От данък "Сгради" за период от 3 г. до 10 г. могат да бъдат освободени собствениците на онези обновени домове, които постигнат минимално изискуемия енергиен клас.

В процеса на реализация на проекта ще бъде стимулирано участието на местните фирми в обществените поръчки. При избор на фирма изпълнител, както и в строителния цикъл и приемането на завършените ремонти, ще участва определен от Общото събрание представител на собствениците.

Чрез проекта за първи път публичен европейски и национален ресурс ще достигне директно до дома на българина, заяви Нанков.

Водещи

Най-четени