Износът ни расте по-бързо от вноса и пак сме на загуба от външната търговия 12.11 | 15:00

Експортът ни за деветмесечието е на обща стойност над 42.6 млрд. лева, вносът – за 45.6 млрд.

От iNews.bg

През периода януари - август 2019 г. износът на България за ЕС нараства с 3.6% спрямо същия период на 2018 г. и е в размер на малко над 25.79 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 66.5% от износа за държавите - членки на ЕС. Това сочат данните на НСИ.

През август 2019 г. износът за ЕС намалява с 4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3.16 млрд. лева.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - август 2019 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст е отбелязан в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (29.9%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (14.2%).

Вносът на България от ЕС през периода януари - август 2019 г. се увеличава с 2.4% спрямо същия период на предходната година и достига 26.97 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания.

През август 2019 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 5.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3.128 млрд. лева.

При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - август 2019 г. в сравнение със същия период на 2018 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (25.6%).

Най-голямо намаление се наблюдава в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (21.6%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - август 2019 г. е отрицателно и е на стойност 1.18 млрд. лева.

В същото време за деветмесечието износът на стоки от България за трети страни нараства с 3.4% в сравнение със същия период на предходната година и е на стойност над 13.613 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Руската федерация, Съединените американски щати и Република Северна Македония, които формират 50.0% от износа за трети страни.

През септември 2019 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 3.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на близо 1.496 млрд. лева.

През периода януари - септември 2019 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най голям ръст в сравнение със същия период на предходната година е отбелязан в секторите "Храни и живи животни" (43.7%) и "Минерални горива, масла и подобни продукти" (20.4%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Артикули, класифицирани главно според вида на материала" (21.4%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - септември 2019 г. намалява с 6.9% в сравнение със същия период на 2018 г. и е на стойност 15.388 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През септември 2019 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 18.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.574 млрд. лeвa.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - септември 2019 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на предходната година е отчетено в секторите "Храни и живи животни" (24.9%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (20.3%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (30.7%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - септември 2019 г. е отрицателно и е в размер на над 1.774 млрд. лева.

През септември 2019 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 78.5 млн. лева.

Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС - общо

През периода януари - септември 2019 г. от България общо са изнесени стоки на стойност близо 42.637 млрд. лв., което е с 3.2% повече в сравнение със същия период на предходната година.

През септември 2019 г. общият износ на стоки възлиза на над 4.728 млрд. лв. и намалява с 1.1% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - септември 2019 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 45.599 млрд. лв. (по цени CIF), или с 1.1% по-малко спрямо същия период на 2018 година.

През септември 2019 г. общият внос на стоки намалява с 6.9% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4.8145 млрд. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - септември 2019 г. и е на стойност над 2.962 млрд. лева. През септември 2019 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 86 млн. лева.

Водещи

Най-четени