Сривът в износа ни за Русия продължа 17.06 | 18:00

Искаме да отворим нов търговски дом в Санкт Петербург и логистичен център в Москва

От iNews.bg

Сривът на българския износ за Русия продължава и през тази година. Между януари и март 2016 г. сме отчели намаление на експорта си към руския пазар с 9.7%. Това идва на фона на отчетения сериозен спад през цялата 2015 г., който възлиза на цели 37.8 на сто, съобщават от Министерството на икономиката. В същото време се наблюдава и обратната тенденция – продължава да се срива и вносът на руски стоки и продукти в България също продължава и през тази година. За 2015 г. той е намалял с 34.1%, а през първото тримесечие на тази – с нови 40.8 на сто. Единствената положителна новина покрай стокообмена ни с руснаците е, че през разглежданите периоди намалява отрицателното търговско салдо на България. За 2015 г. то отчита спад от 33.5%, а между януари и март 2016 г. - 44.6%.

Темата беше сериозно обсъдена и на проведената днес среща между българският министър на икономиката Божидар Лукарски и първия зам.-министър на икономическото развитие на Русия Алексей Лихачов, които разговаряха в рамките на провеждащия се в Санкт Петербург международен икономически форум. "Изразяваме загриженост от спада в двустранната ни търговия с Русия. Бихме желали да бъдат възстановени количествата на доставяните български стоки, които са добре познати на руския пазар като медикаменти, вино, машиностроителна продукция и части за автомобил", заяви Лукарски.

Двамата министри обсъдиха възможностите за подобряване на взаимната търговия между двете държави. Лукарски предложи по подобие на Центъра на българската промишленост в Москва да бъде създаден и Български търговски дом в Санкт Петербург, както и да се открие наш логистичен център на площадката на най-големия продоволствен център в Русия "Фууд сити”. "Разчитаме на подкрепата на руската страна за реализиране на тези инициативи", изтъкна Лукарски.

На срещата бяха обсъдени и възможностите за увеличаване на руските инвестиции в България. През първото тримесечие на 2016 г. общото количество на чуждестранните капиталовложения у нас възлиза на 15.5 млн. евро, като Руската федерация е на едва 8 място.

Беше повдигнат и въпросът за сътрудничеството между малките и средните предприятия на двете държави. "Те играят важна роля за развитието икономическите отношения на България и Русия, подкрепяме двустранното сътрудничество между тях", подчерта Лукарски.

Лихачов от своя страна изтъкна, че е добре да бъдат засилени срещите между двете държави в рамките на работните групи преди заседанието на Междуправителствената комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, която ще бъде проведена следващата година в Москва.

Водещи

Най-четени