Двоен ръст на оборота при водния транспорт за година 25.11 | 14:38

На второ място се нареждат кино, ТВ и музикалните продукции

От iNews.bg

По предварителни данни през третото тримесечие на 2019 г. общият индекс на оборота за сектор "Транспорт, складиране и пощи", изчислен от сезонно изгладени данни, намалява с 0.6% спрямо второто тримесечие на 2019 година. Понижение е регистрирано при "Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта" (3.4%). Най значително увеличение се наблюдава при "Въздушен транспорт" - с 3.1%, и "Воден транспорт" - с 2.7%, съобщиха от НСИ.

Общият индекс на оборота за сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" нараства с 3.2% спрямо второто тримесечие на 2019 година. Най-значителен ръст е регистриран при "Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика" (18.1%) и "Издателска дейност" (9.2%). Намаление е отчетено при "Далекосъобщения" - с 1.4%.

При Други бизнес услуги най-съществено повишение спрямо предходното тримесечие се наблюдава при "Рекламна дейност и проучване на пазари" - с 8.4%, и "Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност" - с 6.6%. Спад е регистриран при "Други професионални дейности" - с 11.0%, и "Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението" - с 6.4%.

Годишни изменения

През третото тримесечие на 2019 г. общият индекс на календарно изгладените данни на оборота в сектор "Транспорт, складиране и пощи" нараства с 6.0% в сравнение със същото тримесечие на 2018 година. Увеличение е регистрирано при всички дейности, като то е най голямо при "Воден транспорт" - с 53.4%.

Общият индекс на оборота за сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения", изчислен от календарно изгладени данни, е със 17.2% по-висок през третото тримесечие на 2019 г. в сравнение със същото тримесечие на 2018 година. Най-съществен ръст се наблюдава при "Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика" (40.2%) и "Дейности в областта на информационните технологии" (27.5%).

При Други бизнес услуги индексите на оборота са по-високи в сравнение с третото тримесечие на 2018 г., като най-голям ръст е отчетен при "Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност" - с 28.3%, "Други професионални дейности" - с 19.1%, и "Дейности по почистване" - със 17.9%.

Водещи

Най-четени