КЗП: Обжалвана сметка за ток не е задължително да се плаща 31.01 | 18:02

ЕРП-то има един месец, за да провери случая и да отговори на абоната

От iNews.bg

Ако абонат на някое от ЕРП-тата смята сметката си за нереална, не е необходимо да я заплати преди да я обжалва. Това уточниха от Комисията за защита на потребителите във връзка с появилите се твърдения, че при съмнения за надписани сметки за тока, гражданите трябва да заплатят фактурите си дори при подаване на възражение.

Всеки потребител, който счита, че му е начислена сума за повече от изразходваната от него електрическа енергия, следа да подаде жалба към електроразпределителното дружество. До произнасянето на търговеца, което трябва да стане в срок от 30 дни, абонатът не е длъжен да заплаща оспорената фактура, а доставчикът няма право да преустановява предоставянето на електричество, припомнят от КЗП.

В случай че дружеството се произнесе, че начислената сума е за реално консумирана енергия, потребителят ще бъде длъжен да заплати месечната си сметка. Независимо от това, ако той продължава да счита, че е некоректно таксуван, може да потърси правата си по съдебен ред. До тази постановка се стигна след потвърдено от съда становище на КЗП, че електроразпределителното дружество няма право да спира електричеството на свой абонат подари просрочена месечна фактура преди да се произнесе по подаденото възражение на своя абонат. Същото важи и по отношение на топлофикациите.

Водещи