Два пъти е скочил интересът към агроекологичните плащания 09.09 | 18:19

Почти 100 % е усвояването на средствата по мярка 214

От Петя Михайлова

Чрез мерките по ос 2 от Програмата за развитие на селските райони земеделските стопани могат да удвоят или утроят плащането си на единица площ.

Тази година имаме почти 100 % усвояване на средствата по мярка 214 "Агроекологични плащания”, заяви Александър Атанасов, държавен експерт от дирекция "Развитие на селските райони” в Министерството на земеделието и храните (МЗХ) по време на семинар за журналисти от Североизточна България в к.к. Златни пясъци.

За седемте области – Добрич, Варна, Шумен, Търговище, Разград, Русе и Силистра през 2010 година са подадени 329 проекта по мярка 214, като за сравнение през 2008 година те са били само  162.

От общо 122 приети заявления по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери” за област Варна са сключени 82 договора. Към момента са извършени плащания на стойност 1 млн. 931 хил. за общо 79 проекта, стана ясно още днес.         

По мярката за младите фермери за област Варна 204 проекта, изработени от областната служба за съвети в земеделието, са вече одобрени от ДФ "Земеделие”, информира Чавдар Златилов, координатор на службата във Варна.

По инвестиционните мерки като 121 "Модернизиране на земеделските стопанства” бе увеличено авансовото плащане от 20 на 50 % от стойността на субсидията. За улеснение на бенефециентите, които кандидатстват пред ДФ "Земеделие” се изисква договор за авансово плащане с двама поръчители. От увеличеното авансово плащане могат да се възползват всички земеделски производители, които имат подписани договори от началото на т.г. до 31 октомври 2011 г., каза Диана Трифонова, държавен експерт дирекция "Развитие на селските райони” в МЗХ.

Силвия Василева от дирекция "Животновъдство” разясни изискванията за добив на качествено краве мляко и въвеждане на стандарта за хуманно отношение за отглеждане на кокошки носачки. В момента 137 ферми са общо регистраните в страната за отглеждане на кокошки носачки. Само 27 от тях не отговарят на изискванията за уголемени клетки и ако не се модернизират, ще бъдат затворени след 1 януари 2012 г.

В началото на кампанията ветеринарите издадоха 9 хил. предписания на пазарноориентираните ферми какво да направят, за да отговорят на изискванията на ЕС до края на 2011 г. През ноември предстои да бъде направена ревизия на резултатите. За цялата страна кравефермите от първа група са 2731, а втора група 786.

Водещи

Най-четени