Още през 2012 г. се знаело за 65 нарушения по „Цанков камък“ 18.08 | 15:30

232 млн. лева били изхарчени по проекта без задължителните обществени поръчки

От iNews.bg

Във връзка с продължаващите спекулации около проекта "Цанков камък", от Мин истерството на енергетиката оповестиха следното уточнение: С писмо на министъра на енергетиката Теменужка Петкова от 14 август 2017 г. до директора на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) бяха изискани докладите от извършени финансови инспекции от органите на Агенцията, свързани с възлагането и реализацията на проекта за изграждане на хидровъзел "Цанков камък". Същите бяха получени в Министерството на енергетиката и са изпратени отново на органите на прокуратурата във връзка с подадения тази седмица от депутати от 44-то Народно събрание сигнал до главния прокурор.

През 2012 г. е извършена проверка за законосъобразност относно спазване на нормативните актове в областта на обществените поръчки във връзка с възлагането на строително-монтажни дейности, строителен и авторски надзор, консултантски услуги и технически становища на обект Хидровъзел "Цанков камък", както и изпълнението на сключените договори. Установени са 65 нарушения на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагането му и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Установено е, че са извършени разходи на обща стойност 232 млн. лв., без да са проведени обществени поръчки.

Докладът е изпратен от тогавашния директор на АДФИ Теменужка Петкова до органите на прокуратурата и съдържа информация за извършените проверки, установените нарушения и отговорните длъжностни лица.

Водещи

Най-четени