8% ръст на българския износ за 2015 г., отчете НСИ 11.03 | 14:35

Годишното търговско салдо на страната е минус 4,2 млрд. лв.

От iNews.bg

През 2015 г. износът на България за ЕС е нараснал със 7,9% - до 29,1 млрд. лв., спрямо предходната година. По-голямата част от българския експорт – 69,1%, е бил насочен към Германия, Италия, Румъния, Белгия, Гърция и Франция, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Ръст от 5,5% на годишна база се отчита и при вноса, като достига до 33,2 млрд. лв. за миналата година. Най-голям дял в парично изражение се пада на вноса от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания.

Така външнотърговското салдо на страната за миналата година остава негативно - минус 4,174 млрд. лв. Без транспортните разходи и карго застраховките то също се задържа негативно – минус 1,952 млрд. лв.

Най-голям е растежът на износа на "Химични вещества и продукти" (22,5%) и "Машини, оборудване и превозни средства” (12,5%). Спад има на експорта за ЕС в секторите "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)", "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн", "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. Горивата)" и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход".

Най-голям ръст спрямо 2014 г. от страните от ЕС има при вноса на безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн, който се покачва с 25,3%. Освен него у нас са внасяни повече храни и живи животни, химични продукти, машини и превозни средства и др.

Сходна тенденция на растеж и на вноса, и на износа, се наблюдава и през последния месец на 2015 г. През декември експортът нараства с 5,8% на годишна база - до 2,174 млрд. лв., докато вносът на чужди стоки се увеличава с 1,3% - до 2,861 млрд. лв., сочи статистиката.

Данните за януари 2016 г. показват увеличаване на износа за трети страни с 6,3% - до 1,164 млрд. лв., основно за Турция, Китай, Египет, Македония, Сърбия, САЩ и Русия. Българският експорт за тези страни съставлява над 56% от износа за държавите извън ЕС.

Вносът за България през януари от трети страни пък е намалял със 17,6% - до 1,2 млрд. лв. Най-голям е стойностния обем на стоките, внесени от Русия (основно горива), Турция, Китай и Украйна.

Външнотърговското салдо на страната с трети страни е отрицателно – минус 39,1 млн. лв. След елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки, салдото става положително в размер на 39,7 млн. лв.

През януари най-голям ръст в износа е отчетен при секторите "Разнообразни готови продукти, н.д.” (166,6%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (54,7%). Регистриран е най-голям спад в сектор "Храни и живи животни” (27,5%).

При вноса най-голямо е повишението в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (23,1%) и "Разнообразни готови продукти, н.д.” (20,3%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” – 64,7%.

През януари България е изнесла към трети страни и ЕС стоки на обща стойност 3,424 млрд. лв. или с 1% увеличение спрямо същия месец на 2015 г.

Внесените у нас стоки през януари пък са на обща стойност 3,464 млрд. лв., което е с 8,3% по-малко спрямо година по-рано.

Общото външнотърговско салдо на страната за първия месец на тази година е отрицателно - минус 39,8 млн. лв., но с елиминиране на транспортните разходи и застраховки при внос е положително - в размер на 152 млн. лв.

 

 

Водещи

Най-четени