По 150 лв. еднократна помощ за нуждаещите се първолаци 14.05 | 15:40

Парите се отпускат на семейства с общ доход не повече от 350 лв.

От Гергана Златкова

150 лева ще бъде размерът на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2013/2014 г.

Целевата помощ се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца на семейства, чийто средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 350 лв.

Очаква се за учебната 2013/2014 г. с целевата помощ за ученици да бъдат подкрепени 45 000 деца.

Водещи

Най-четени