Подписват договора за софийския завод за отпадъци 27.07 | 07:00

Стойността на целия проект е 360 млн. лева, от които 265 млн. идват от ОП "Околна среда"

От Деляна Петкова

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на София Йорданка Фандъкова подписват днес (27 юли) договора за изграждане на интегрираната система за управление на отпадъците на столицата.

Стойността на целия проект е около 360 млн. лв., от които 256 млн. се осигуряват от Оперативна програма "Околна среда”. Останалите пари идват от бюджета на Столична община.

До момента Европейската комисия е одобрила първата фаза на проекта, чиято стойност е 135 млн. лв. С тях ще се изградят депото за неопасни отпадъци, две инсталации за компостиране и ще се подобри съществуващото съоръжение за сепариране на битови отпадъци в Суходол.

Парите отиват и за финансиране на пилотен проект за разделно събиране на отпадъците в районите "Овча купел” и "Кремиковци".

Втората фаза се очаква да бъде одобрена през есента на тази година и по нея се предвижда строителството на завода за механично-биологично третиране.

Това е най-големият проект, финансиран по Оперативна програма "Околна среда”. С реализирането му столицата ще има модерна, интегрирана и отговаряща на всички изисквания система за устойчиво управление на битовите отпадъци, съобщават от Министерството на околната среда и водите (МСОВ).

Водещи