От 1 юли започва кандидатстването за санирането на старите блокове 12.04 | 14:17

За целта са заделени 50 млн. лева

От Андриян Георгиев

От 1 юли тази година сдруженията на собствениците могат да започнат да подават формуляри за участие в проект "Енергийно обновяване на българските домове” (BG161PO001/1.2-01/ 2011 ”Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” от Оперативна програма "Регионално развитие” 2007-2013 г.). Това съобщи днес, 12 април, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на пресконференция, с която обяви неговото начало. 

По време на пресконференцията Лиляна Павлова представи свършените до момента подготвителни работи за стартирането на проекта и представи критериите, на които трябва да отговарят сградите, чиито собственици желаят да ги обновят.

Тя припомни, че е избран Фонд за жилищно обновяване – Корпоративна търговска банка, която ще подпомага процеса по обновяване чрез предоставяне на нисколихвени заеми или банкови гаранции за осигуряване на дела от 50% от бюджета на собствениците на жилища, които не разполагат със средства.

Ръководителят на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова даде пример, според който ако собственик на жилище вземе кредит от Фонда за жилищно обновяване в размер на 2500 лв., за да го върне за 8 години ще трябва да плаща по 34 лв. месечни вноски.

Павлова информира, че със средства от проекта ще бъдат покрити напълно разходите за техническото обследване, техническия паспорт и обследването за енергийна ефективност, както и услугите на проектния мениджър. Половината от разходите за техническия проект (проектиране), оценката на съответствието на проекта, строително-монтажните работи, авторския и строителен надзор, разходите, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация и разходите, свързани с набавянето на необходимите разрешителни документи, отново ще бъдат покрити от проекта. Собствениците на жилищата ще трябва да заплатят останалите 50% по тях.

В момента текат процедурите за избор на проектни мениджъри и изпълнители на конструктивно и енергиийно обследване, допълни тя.

Интервенциите по сградите, които ще се финансират в рамките на проекта, следва да включват всички енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, подчерта министър Павлова. Тя посочи, че това могат да бъдат мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (където е приложимо), които са необходими на сградата за привеждане в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност.

При предписана в обследването за енергийна ефективност мярка за енергийна ефективност изолация на покрив е допустимо ремонт и възстановяване на съществуващата покривна конструкция (скатен или плосък покрив), които включват дейности по възстановяване на конструкцията, покрития, обшивки, хидроизолация, водоотвеждаща система, мълниезащитна и заземителна инсталация, каза още министър Павлова.

Намаляване на разходите за енергия над 50 % ще бъде една от ползите за добрите стопани на сградите. Ще бъде удължен животът и експлоатационната им годност и ще се повиши цената на имотите, допълни министър Павлова.

Пред присъстващите журналисти тя представи макет на къща с варианти на изпълнение на мерки за прилагане на енергийна ефективност. Павлова съобщи, че представителите на етажни собствености, които желаят да ги обновят и имат нужда от информация, могат да я получат всеки четвъртък, когато е приемния ден.

Въпроси могат да бъдат задавани и на официалния имейл на проекта: eeproject@mrrb.government.bg

Водещи

Най-четени