Брюксел ни размаха пръст заради пестицидите 24.10 | 17:21

ЕК откри процедура срещу България и още 6 страни заради неспазване на общия закон

От Диана Цветкова

Европейската комисия започна процедура срещу България заради неспазване на Рамковата директива за постигане на устойчива употреба на пестициди, приета от общността.

Комисията отправи официално искане за прилагането ѝ към България и още шест страни – Белгия, Дания, Литва, Люксембург, Португалия и Словения.

Директивата определя правила за устойчива употреба на пестицидите, така че да бъдат намалени рисковете и въздействието им върху човешкото здраве и околната среда.

"Седемте държави членки все още не са транспонирали напълно тази директива в националните си законодателства, въпреки че трябваше да направят това до 26 ноември 2011 година", се посочва в съобщение на Европейската комисия.

Експертите заключават, че Белгия, Дания, Литва, Полша и Словения прилагат частично разпоредбите, свързани с употребата на пестициди. България и Люксембург обаче не са известили Брюксел за каквито и да било мерки, които са предприели по прилагането на законодателството.

Засегнатите страни имат срок от два месеца, в който да информират Европейската комисия за мерките, които са предприели, за да съобразят законодателството си с това на ЕС. Ако това не стане ЕК може да сезира Съда на Европейския съюз.

Водещи

Най-четени