WWF: Есетровите риби в Дунав са силно застрашен вид 14.11 | 16:30

Основната причина е незаконната търговия с хайвер

От Андриян Георгиев

Силно застрашените есетрови риби от басейна на р. Дунав са изложени на риск поради продължаващата незаконна търговия с техния хайвер с участието на България и Румъния, се казва в доклад на мрежата ТРАФИК, изработен за международната природозащитна организация WWF.

Единствените жизнеспособни популации от диви есетрови риби в целия Европейски съюз са в тези две страни, но пет от шестте местни вида есетрови риби в река Дунав са критично застрашени и уловът на есетрови риби е забранен. Шестият вид се смята вече за изчезнал.

Според новия доклад между 2000 и 2009 г. в държавите-членки на ЕС са регистрирани общо 14 конфискации на незаконен хайвер с произход от България (27,5 кг в пет пратки) и Румъния (25 кг в девет пратки). Нито България, нито Румъния са заловили незаконен хайвер.

"Откритите количества не са високи, но трябва да имаме предвид, че реалният обем на незаконната търговия е вероятно значително по-голям и всяка незаконна търговия води до неприемлив риск за тези силно застрашени видове", каза авторът на доклада Каталин Кече-Нади от ТРАФИК.

Според нея, след като през 2007 г. Румъния и България се присъединиха към ЕС, каквато и да е незаконна търговия в рамките на ЕС става по-трудна за откриване и предотвратяване. Освен това поради географското си положение двете страни са потенциални портали за незаконна търговия с хайвер от Каспийско море - най-важния естествен развъдник на есетри в света.

През 2009 г. германските власти заловиха контрабанден хайвер в ЕС, етикетиран като български хайвер от ферма. На България и Румъния е позволено да търгуват само с хайвер, отглеждан във ферми, но изотопен анализ показва, че хайверът е с произход от Каспийско море.

"Този случай доказва как разрешен хайвер от ферма се използва за "изпиране” на незаконен хайвер", обясни Каталин Кече-Наги. Анализ на официалните данни за търговията показва голямо увеличение в производството на аквакултури в България за износ, включително в рамките на ЕС.

"Това означава, че е по-важно отвсякога да се регулира търговията с хайвер в региона, за да се гарантира, че незаконната търговия не представлява заплаха за дивите есетрови риби”, каза Каталин Кече-Наги.

ТРАФИК препоръчва на Румъния и България да повишат осведомеността сред правоохранителните органи за незаконната търговия с хайвер и да укрепят техния капацитет за контрол и мониторинг на търговията.

От WWF уточняват, че докладът "Търговията с хайвер от есетрови риби в България и Румъния” е изготвен от ТРАФИК и е финансиран от Фонда за опазване на видовете "Мохамед бин Зайед” и WWF.

Произхождащи отпреди 200 млн. години, есетровите риби са надживели динозаврите, но днес са най-застрашените животни в червения списък на IUCN на застрашените видове. Прекомерният риболов - главно за хайвер - е най-честата причина за безпокойство, но също така пречат прекъсването на маршрутите за миграция на есетрите, промяната на местообитания, включително хидроенергетиката, и замърсяването. Според Световната организация за опазване на есетровите риби река Дунав е единствената голяма речна система в Европа, където защитата на съществуващите, но намаляващи, запаси на есетрови риби все още е възможно.

Благодарение на високата си цена и рядкост, хайверът - един от най-скъпите продукти на дивата природа - често се търгува незаконно. Сред есетровите видове от река Дунав е моруната (наричана също и белуга), известна със скъпия си хайвер. Търговията с хайвер вероятно е изключително печеливш бизнес. Цената на дребно достига 6 000 евро за килограм.

Черно море е едно от най-важните места за улов на есетрови риби в света, на второ място след Каспийско море. Река Дунав, която се влива в Черно море, е от решаващо значение за есетровите риби. Риболовът и износът на есетра и есетрови продукти от див произход е забранена в Румъния през 2006 г. за 10 години. Реципрочни мерки в България бяха предприети едва през тази година. В момента България е поставила едногодишен пълен мораториум. 

Водещи

Най-четени