Предложения за промени в Европейския регламент за авторско право 13.04 | 12:49

Според експерти неофициалната, засега, идея на евродепутат ще ограничи свободата на словото

От iNews.bg

Аксел Вос, докладчик на Европейския регламент и германски евродепутат за авторско право в цифровия единен пазар, предложи неофициален компромисен текст по темата, след като първоначалният беше отхвърлен през март. Предложението изглежда дори по-ограничаващо от това на Европейската комисия, тъй като взаимства от неуспешни законови рамки, въведени преди няколко години в Испания.

Според експерти налагането на сродни права върху новинарските сайтове би довело до изопачаването на обществената информация и грешки в тълкуването на отминали събития. Също така ще предостави на издателите на академична литература допълнителни начини да ограничат достъпа до научни изследвания, което е в разрез с тенденцията за споделяне на знания. Това ще ограничи и споделянето на публикации, които понастоящем са със свободен достъп и могат да бъдат използвани за по-нататъшен научен напредък. Ако текстът бъде приет в този си вид, изследователи, студенти и други потребители на научни публикации ще бъдат задължени да изискват специално разрешение или да плащат такси на издателите, за да включат дори и цитати в своите научни публикации. Това сериозно ще навреди на свободното разпространение на знания и развитието на научно-изследователската дейност.

"Целият свят се бори за създаването на среда с по-грамотна общественост, която предоставя равни шансове за всички, а въвеждането на подобен закон за авторското право би имало пагубен ефект върху опитите ни за изграждане на информирано общество, съставено от граждани с възможности за развитие" – коментира Винсент Боне, директор на EBLIDA, Европейско бюро на асоциациите, свързани с библиотеки, информация и документация (European Bureau of Library, Information, and Documentation Associations).

Най-спорен обаче е член 11, който въвежда сродни авторски права – според него агрегатори на новини като Facebook и Google са задължени да плащат лиценз, за да разпространяват статии от новинарски сайтове. В този смисъл, за да открием дадена новина в Google, първо търсачката трябва да си е заплатила съответния лиценз, който й дава право да публикува заглавието и кратката информация за статията отдолу – фрагмент. А ако пожелаем да споделим тази новина във Facebook, платформата трябва също да е заплатила лиценз за авторско право към съответния издател, което поставя бариери пред свободата на словото.

"Член 11 вече представлява опасност за информираното и грамотно общество. Линкове към новини, използването на заглавия и подзаглавия и фрагменти от информация могат да станат обект на лиценз. Според предложения текст новини от последните две десетилетия ще станат по-малко достъпни както за научните изследователи, така и за обществото, което ще доведе до изкривяване на знанията и паметта за минали събития" – добави още Винсент Боне.

Водещи

Най-четени