България сред шампионите на ЕС по бюджетен дефицит в пандемичната 2020-а 22.04 | 18:00

Пред нас са само шведите и датчаните, сочат данните на Евростат

От iNews.bg

Бюджетните дефицити и държавните дългове в ЕС и в еврозоната се увеличиха значително през 2020 г. спрямо годината по-рано с оглед на масивните финансов мерки, предприети в отговор на коронавирусната пандемия, показват данни на Евростат, предаде БНР.

В еврозоната бюджетният дефицит нарасна от 0,6% спрямо БВП през 2019 г. до 7,2% през 2020г., докато в рамките на целия ЕС сочи от 0,5% до 6,9% от БВП.

В същото време държавният дълг нарасна в еврозоната до 98% от БВП спрямо 83,9% година по-рано, а в целия ЕС - до 90,7% от 77,5 на сто.

Според европейската статистика, всичките страни членки на ЕС излязоха на дефицит през пандемичната 2020 г., като най-голям беше дефицита в Испания (цели 11% от БВП), следваната от Малта (-10,1%), Гърция (-9,7%), Италия (-9,5%), Белгия (-9,4%), Франция и Румъния (с дефицити в размер на 9,2% от БВП), Австрия (-8,9%), Словения (-8,4%) и Унгария (-8,1%).

Единствено бюджетният дефицит на Дания (-1,1%) беше по-нисък от европейския лимит от 3% спрямо БВП.

С относително ниски дефицити също така бяха още Швеция (3,1% от БВП) и България (3,4% от БВП).

През 2020 г. с най-ниски нива на държавния дълг като процент от БВП бяха Естония (18,2%), следвана от Люксембург (24,9%) и България (25,0% от БВП), докато дълговете на 14 страни членки на ЕС надвишиха европейския лимит от 60% спрямо БВП. С най-голям държавен дълг останаха Гърция (205,6% от БВП), Италия (155,8%), Португалия (133,6%) и Испания (120,0%).

По тези два показателя (държавен дълг и дефицит) България продължава да заема едно от най-добрите места сред останалите 27 страни членки на ЕС, въпреки че нашата страна излезе през 2020 г. на дефицит от 3,4% спрямо БВП, след като през 2019 г. беше на излишък от 2,1%, докато държавният дълг нарасна до 25,0% от БВП спрямо 20,2% от БВП година по-рано.

Данните на Евростат също така показват, че правителствените разходи в еврозоната и в целия ЕС се увеличиха рязко през 2020 г. (съответно до 54,1% от БВП спрямо 47,0% през 2019 г. и до 53,4% от БВП спрямо 46,6% година по-рано), докато държавните приходи се увеличиха много по-слабо (до 46,8% от БВП спрямо 46,4% пре 2019 г. за еврозоната и до 46,5% от БВП спрямо 46,1% от БВП година по-рано в рамките на целия ЕС).

През 2020 г. правителствените разходи в България се увеличиха по-скромно до 42,9% от БВП спрямо 36,3% от БВП през 2019 г., докато приходите се увеличиха до 39,5% от БВП спрямо 38,5% година по-рано.

Водещи

Най-четени