Брюксел започна инициатива за качествено образование за деца с увреждания 27.02 | 16:21

15 млн. такива малчугани в ЕС имат специални образователни потребности

От iNews.bg

Европейската комисия реши да регистрира европейска гражданска инициатива, наречена "Europe CARES — приобщаващо качествено образование за деца с увреждания".

Целта на инициативата е да се гарантира правото на приобщаващо образование за деца и възрастни с увреждания в рамките на Европейския съюз. В нея се посочва, че над 70 милиона граждани на ЕС имат увреждане, а 15 милиона деца имат специални образователни потребности и че много от тях са изправени пред огромни пречки при упражняването на правото си на качествено приобщаващо образование. Ето защо организаторите ѝ призовават Комисията да изготви законопроект за обща рамка на ЕС за приобщаващо образование, с която ще се гарантира, че нито едно дете няма да бъде изоставено по отношение на услугите за ранна интервенция, образованието и прехода към пазара на труда.

Регистрацията ще стане на 4 март 2019 г. и от този момент ще започне да тече едногодишен срок, в който организаторите могат да събират подписи в подкрепа на инициативата. Ако за една година инициативата получи един милион изявления за подкрепа от поддръжници от най-малко седем различни държави от ЕС, Комисията ще я анализира и ще реагира в срок от три месеца. Тя може да реши да предприеме или да не предприеме действия във връзка с искането, като и в двата случая трябва да се обоснове.

Водещи

Най-четени