Леко поевтиняване на „Гражданската“ предлагат застрахователите 18.03 | 16:40

Ако отпаднат стикерите, клиентите ще пестят до 5.60 лв. на година и може всичко да става онлайн

От iNews.bg

Асоциацията на българските застрахватели (АБЗ) предлага отпадане на стикера, предназначен за удостоверяване на наличието на сключена застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. Ако това се случи, шофьорите у нас ще пестят между 1.40 и 5.60 лв. за всяка купена полица. Ако собственикът на автомобила си купува задължителната застраховка с еднократно плащане, така няма да плаща въпросните 1.40 лв. за зеления стикер. Ако обаче разсрочва цената на полицата на максималните възможни 4 вноски, това означава, че при всяка от тях му се събират допълнително по лев и 40 стотинки или за цялото време на валидност на застраховката стикерите му струват общи 5.60 лв.

Водещите мотиви за предложението са следните:

  • Липса на необходимост от стикера с оглед съществуващите възможности за удостоверяване и контрол по електронен път за наличието на валидна застраховка.

Полиците за "Гражданска отговорност" се издават единствено и само чрез Единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска (ЕИСОУКР), респ. от информационните системи на Застрахователите, които са във връзка с нея. Това позволява всяка сключена полица да се отчита в реално време в Информационния център към Гаранционния фонд (ГФ), а контролът се извършва по електронен път.  

  • Икономия на значителни средства/ресурси, които натоварват цената на застраховката "Гражданска отговорност".

Отпадането на стикера би довело до пряка икономия за клиентите от стойността на самите стикери. В момента в премията по всяка застраховка е калкулирана и цената на стикерите с единична стойност 1.40 лева за брой, като при разсрочено плащане на 4 вноски сумата нараства до 5.60 лв. Общата икономия от отпадането на стикера, свързана единствено с изработването му, се изчислява на около 10 440 000 лв. Отпадането на стикера би довело също до икономия на значителният административен и финансов ресурс, който застрахователната индустрия ангажира за получаването, обработването, администрирането и отчитането на стикерите.

  • Улесняване на сключването на застраховката онлайн и от разстояние и на безналичните плащания на премии/вноски по полицата.

Отпадането на стикерите ще допринесе за сключването на застраховки "Гражданска отговорност" онлайн, тъй като тогава присъствието на клиент в офис на застрахователя няма да е необходимо. Настоящата ситуация, свързана с извънредното положение, причинено от пандемията от COVID-19, категорично демонстрира смисъла и необходимостта от пълноценно дигитализиране на процеса по сключване на застраховката.

АБЗ счита, че отпадането на стикера за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е необходимо и ще бъде навременно, като ползите ще бъдат както за бизнеса, така и за потребителите на застрахователни услуги. За реализацията на това предложение са необходими промени в  Кодекса за застраховане и други нормативни актове и АБЗ е готова да сътрудничи в това отношение, за постигане на резултат в полза  на цялото общество.

АБЗ е изпратила предложението си към КФН и ще запознае с него и други компетентни по проблема държавни органи.

Водещи

Най-четени