ЕК призовава за спазването на Директивата за свободно движение 25.08 | 15:12

От лятото на 2010 година Комисията провери изпълнението на документа и поиска изпълнението на записаното от страна на всички членове на ЕС

От Деляна Петкова

Свободното движение на хора между държавите-членки на ЕС е един от най-осезаемите успехи през последните 60 години на европейска интеграция. То носи големи ползи за гражданите на общността, държавите-членки и европейската икономика като цяло, коментират от Брюксел.

Европейците всекидневно се възползват от правото си на свободно движение, осъществявайки около 1.25 милиарда пътувания годишно като туристи на територията на ЕС.

Според неотдавнашно проучване за 48% от европейските граждани правото на свободно движение и пребиваване в Европейския съюз е най-важното гражданско прав.

Директивата на ЕС за свободното движение е от 2004 г. Няколко събития през миналата година показаха, че са налице сериозни проблеми във връзка с процедурните гаранции и гаранциите по същество. По тази причина Комисията предприе действия с цел всички 27 държави-членки да изпълнят изцяло изискванията, свързани с правото на свободно движение в ЕС.

От лятото на 2010 г. досега Комисията установи общо 786 случая на нарушения, които обсъди по време на двустранни срещи с държавите-членки.

Днес от ЕК отчетоха и резултатите от своите действия. А те са: 16 държави-членки предприеха действия, с които изцяло разсеяха безпокойството на Комисията, или пък изготвиха проекти на законодателни промени, чиято цел е да се постигне пълно съответствие с Директивата.

От установените 786 случая при 711 или около 90% от всички случаи беше намерено решение чрез диалог и/или представянето от държавите-членки на проекти за изменение на законите. Едва 75 случая все още не са решени и по тях в момента се водят производства за установяване на нарушение.

Водещи

Най-четени