Активите на банките у нас са близо 82,9 млрд. лв. 28.06 | 21:30

Към 31 май депозитите на граждани и домакинства са 36,79 млрд. лв.

От Елица Елефтерова

Към края на май тази година активите на банковата система възлизат на близо 82,9 млрд. лв., става ясно от изнесените днес данни на Българска народа банка (БНБ), която публикува статистика за банковата система и групите банки в страната.

Промяната в рамките на един месец е малка. Към края на април 2013 г. активите на банковата система бяха в размер на 82,5 млрд. лв.

Към 31 май депозитите на граждани и домакинства в банките у нас са 36,79 млрд. лв.,. Според предварителните данни размерът на депозитите на домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (НТООД) е 35,3 млрд. лв.

Същевременно общата сума на привлечените средства на кредитните институции в страната е 71,1 млрд. лв към края на май на тази година.

Данните на БНБ подредиха и най-големите банки по размер на активите към края на май. Групирането не съдържа в себе си елементи на рейтинг и не следва да се интерпретира като оценка на финансовото им състояние, обясняват от централната ни банка. Мястото на банките в групите зависи от размера на активите им и се променя в края на всеки отчетен период.

Активите на 5-те най-големи кредитни институции у нас към края на май възлизат на 41,2 млрд. лв. Размерът им се увеличава с около 500 млн. лв., като към края на април активите на топ 5 на най-големите банки у нас бяха в размер на 40,7 млрд. лв.

Кои са 5-те най-големи български банки към края на месец май може да видите в Econ.bg

Водещи

Най-четени