Вадим по-бързо разрешително за такси 03.04 | 11:26

Увеличават и срока на валидност на разрешението за таксиметров превоз

От Елица Елефтерова

Процедурата за издаване на разрешително за таксиметворите шофьори ще бъде опростена. Това предвиждат промени в Закона за автомобилните превози, които парламентът прие днес на първо четене.

Вносители на промените са Камен Костадинов и Ердинч Хайрула от ДПС и Георги Свиленски от Коалиция за България. Основната цел на измененията е намаляване на  административната тежест за бизнеса, обясни Свиленски.

Измененията предвиждат също и увеличаване на срока на валидност на разрешението за таксиметров превоз от една на три години. То ще се издава на превозвач, който е регистриран по законов ред и няма задължения за данъци или осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени.

Сред промените е и това, че изискването за липса на задължения ще се отнася и за водача, извършващ таксиметрови превози от името на регистриран превозвач и за своя сметка, съобщава БТА.

Досега към заявлението за издаване на разрешението превозвачът трябваше да представи удостоверение за регистрация и копия от удостоверенията за обществен превоз на пътници, издадени на автомобилите, с които кандидатства.

Вносителите на промените предлагат тези документи да отпаднат, тъй като могат да бъдат осигурени по служебен път. Новост в закона е и това, че срокът на валидност на лиценза на Общността и на лиценза за извършване на обществени превози на пътници и товари на територията на страната ще се увеличи от пет на 10  години.

Друго изменение засяга въвеждането на основание за прилагане на принудителна административна мярка "временно спиране на дейността на превозвач", който не отговаря на условията за издаване на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници или товари. Тази мярка се налага заради прилагането на регламент на ЕС.

Водещи

Най-четени