КЗК глоби "Енерго - Про Мрежи" с 266 хил. лв. 27.01 | 12:27

ЕРП-то е злоупотребило с господстващото си положение

От Петя Бързилска

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоби "Енерго - Про Мрежи" с 266 хил. лв. под формата на имуществена санкция.

Антимонополният регулатор е установил, че дружеството е злоупотребило с господстващото си положение. "Енерго - Про Мрежи" е затруднявало процеса на присъединяване на производител на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), отчитат от КЗК.

Производството е образувано по искане на "В2М" ООД. Регулаторът е установил, че "Енерго – Про" е забавила процедурата и съответно сключването на окончателен договор за присъединяване към електроразпределителната мрежа на фотоволтаична централа на "В2М",намираща се около гр. Добрич.

Проучването показва, че електроразпределителната мрежа, собственост на ЕРП дружеството, е инфраструктура, достъпът до която е необходим за навлизане на участници на пазара за производство на електроенергия от ВЕИ. КЗК е установила, че забавянето на всеки един от етапите от процедурата от страна на ЕРП възпрепятства нейното успешно приключване с подписване на окончателен договор за присъединяване. Съответно се забавя и въвеждането в експлоатация на енергийния обект. В конкретния случай Комисията не е установила да има обективни причини за действията на ЕРП-то.

КЗК счита, че в резултат от поведението на "Енерго - Про Мрежи", изразяващо се в необосновано забавяне на процедурата за присъединяване на "В2М” ООД, молителят е бил възпрепятстван реално да започне да осъществява търговската си дейност на пазара за производство на електроенергия от ВЕИ.

Водещи

Най-четени