Работодателите все по-изобретателни с далаверите по морето 17.09 | 11:30

Най-честите нарушения са на работното време

От Теодора Кокаланова

Масови нарушения в трудовите договори на сезонните работници по Южното Черноморие е установила "Главна инспекция по труда". Голяма част от договорите са сключени на 10 юли – датата, на която беше обявено началото на проверките в курортите по южното Черноморие.

Най-честите нарушения са на работното време – нерегламентирано полагане на извънреден труд и неспазване на изискванията за почивка. Повечето работодатели не плащат нощен труд, нито по-високи надници за работа в почивни дни, установили инспекторите.

Данните от инспекционната дейност показват, че нарушения се допускат основно в малките търговски обекти, ресторанти и хотели, докато в по-големите комплекси не се установяват сериозни нередности.

Други чести нарушения са липсата на документи на обектите, от които да е видно разпределението на работното време и кой работник кога се е явил на работа и кога трябва да е приключил работният му ден. По време на кампанията са извършени 961 проверки в 959 предприятия с 13 290 наети в тях. Установени са 63 лица без трудови договори.

Инспекцията по труда е съставила 299 акта за установяване на административно нарушение, на базата на които се налагат глоби. Според Главната инспекция по труда има положителна тенденция към намаляване на сериозните нарушения по сключването на договори, заплащането на труда и организацията на работното време.

От инспекцията обясняват, че кампаниите се провеждат в област Бургас, тъй като там увеличението на наетите заради сезонната заетост е най-осезателно. По данни на НСИ наетите в областта са се увеличили с 30 000 през юни спрямо април. За сравнение в другата морска област – Варна броят на наетите се е повишил с около 12 000 души.

Във Варна извършените проверки през сезона са 744 в 660 предприятия с 20 111 наети в тях. Лицата, работещи без трудови договори, са били 44, нарушенията по работното време – 313, а по заплащането на труда – 151. Съставените актове за установяване на административно нарушение са 358. 

Водещи