"Лукойл" призна, че бави монтирането на измервателни уреди 22.07 | 13:52

От компанията обясниха забавянето с неизпълними срокове в наредбите

От Деляна Петкова

До края на годината "Лукойл Нефтохим Бургас" ще приключи с монтирането на всички необходими измервателни уреди, съгласно изискванията на Наредба №3 в Закона за акцизите и данъчните складове.

Това съобщиха от компанията след разговори с представители на Агенция "Митници". По време на разговорите е било обсъдено изпълнението на изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове и наредбите за отчитане на произведената продукция. 

От компанията допълват, че "приемат отправените забележки и обективно отчетоха забавяне в прилагането на изискванията". Няма възражения и срещу констатациите от проверките на митническите власти в компанията.

Представителите на "Лукойл" обаче обясняват, че прилагането на наредбата в предприятие с мащабите и категорията на "Лукойл Нефтохим Бургас" е свързано с изключително голям брой технически, проектни, строителни и технологични проблеми.

"Комбинатът е единственият по мащабите си регистриран данъчен склад на територията на Република България, който работи с огромни количества суровини и продукти", допълват от компанията и настояват да не бъдат сравнявани с другите лицензирани складодържатели по ЗАДС.

В "Лукойл Нефтохим Бургас" са приели програма и се работи за покриването на нейните изисквания, още в деня на приемането на наредбата. Към момента част от предвидените дейности е вече реализирана, допълват от компанията.

На всички определени точки за контрол за изходящи продукти на територията на производствената площадка на комбината са монтирани измервателни уреди, отговарящи на Закона за измерванията, с изключение на тръбопроводите между два данъчни склада и пирсовете на НТ "Росенец”. 

На НТ "Росенец” обаче има денонощен митнически контрол и замерването се извършва от международно сертифицирана независима инспектираща организация за стоков контрол, каквато е международната практика.

Най-четени