10 фирми с оферта за спешен ремонт на виадуктите 27.06 | 17:14

Повечето компании са подали оферти и за трите съоръжения

От Деляна Петкова

10 компании са подали оферти в търга за спешния ремонт на три виадукта на магистралите "Хемус" и "Тракия", съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Това са виадуктите "Вършилата" и съоръжението преди с. Церово от автомагистрала "Тракия" и "Бебреш" преди тунел "Топли дол" на "Хемус”.

Процедурата е по Закона за обществените поръчки и началото й беше дадено на 5 юни. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 18 месеца.

Ето и кои фирми са подали заявления за участие в търга (подредени по реда на постъпването в деловодството на АПИ):

- Инжстройинженеринг ЕООД от Варна - компанията е кандидатствала за ремонта и на трите съоръжения;

- Пътища и мостове ЕООД, също от Варна, която обаче кандидатства само за виадукта на магистрала "Хемус";

- МВ Конструкции ДЗЗД, в което участват италианската "Маринели Коструциони” и "Водострой 98” АД, от София. Дружеството е подало документи за две от съоръженията - преди с. Церово на "Тракия" и "Бербеш";

- ГБС Инфраструктурно строителство АД, които също кандидастват и за трите съоръжения;

- Сдружение Виадукти 2012, с оферта за трите съоръжения. В сдружението участват софийските "ПСТ Холдинг” АД, ОРС – ИНФРАСТРУКТУРА” ООД, а подизпълнител е "Фресине Интернационал е компани” от Франция. 

- "Порр Бау" са подали оферта и за трите виадукта;

- Сдружение "Геострой-Мостремонт 97-Пътстрой 92, в което участват "Геострой” АД, "Мостремонт 97” ООД и "Пътстрой 92”, също има желание да ремонтира и трите моста;

 - Консорциум Хидрострой -Мостовик 2012 подава оферта за трите съоръжения, като в консорциума участват варненската Хидрострой” АД и "НПО Мостовик” ООД от Омск, Русия;

- Джоинт Вентчър ХОХТИЙФ-Станилов, с участието на "ХотхийфСалюшънс” АГ от Германия и софийската "Станилов” ЕООД, които също подават оферта и за трите съоръжения;

- Трейс Груп Холд АД също подава оферта за трите виадукта.

От АПИ уточняват, че тепърва ще бъде избрана фирмата, която ще изпълни ремонтните работи. Сред критериите ще бъдат необходимите финансови и технически възможности за изпълнение на обществената поръчка.

За всяка обособена позиция кандидатът трябва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние:

- реализирани приходи от договори за строителство, (включително ново строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация) на мостове, виадукти и други пътни съоръжения, саниране и усилване на пътни съоръжение с торкретбетон и други методи общо за последните 3 години не по-малко от 7 млн. лв. без ДДС;

- да има достъп до собствени финансови ресурси, кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент в размер не по-малък от 700 хил. лв. без ДДС.

Изискванията за техническите възможности и квалификацията на кандидатите са:

- за последните 5 години да е изпълнил договор/договори за ново строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на 3 съоръжения с отвор по-голям от 20 метра с обща дължина над 100 м;

- да разполагат с екип за изпълнение на проектирането и строителството.

Водещи

Най-четени