България и Германия ще си разменят имоти 06.11 | 15:56

Страната ни придоби имоти в Германия за 23.16 млн. евро

От Елица Елефтерова

Правителството предложи на Народното събрание да ратифицира сключеното споразумение между България и Германия за взаимно предоставяне на собственост върху поземлени имоти в Берлин и София.

Споразумението предвижда българската държава да придобие безвъзмездно правото на собственост върху терени с обща площ 12 617 кв. м, чиято стойност е около 23 167 000 евро, а германската – правото на собственост върху терен от 11 470 кв. м на стойност около 17 205 000 евро.

Сключването на споразумението решава отворения от над 20 години въпрос между двете държави за собствеността върху имотите, ползвани от двете страни по силата на Спогодбата между българското правителство и правителството на Германската демократична република от 1974 г. за взаимно предоставяне на терени в София и Берлин, както и право на строеж върху тях на административни, жилищни и други сгради на дипломатическите им представителства.

Водещи

Най-четени