Нарушения за близо 26 млн. лв. при обществените поръчки 04.05 | 13:42

През 2015 г. държавната финансова инспекция е наложила глоби за 2 млн. лв.

От iNews.bg

Нарушения на стойност почти 26 млн. лв. е установила Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) при провеждането на обществени поръчки през 2015 г. Според годишния отчет на ведомството, който днес бе приет от Министерски съвет,установени са нарушения на бюджетната и финансова дисциплина за 25 856 750 лв. През годината са съставени и 1243 акта за установяване на административни нарушения, от които 840 на физически лица и 403 на юридически. По образуваните административно наказателни производства са издадени 738 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции в размер на 1 924 300 лв. В същото време на прокуратурата са изпратени 123 доклада от извършени финансови инспекции и проверки.

През 2015 г. са проверени 1734 обществени поръчки на стойност близо 1.68 млрд. лв. Установени са 1147 нарушения при 712 поръчки или при 41% от общия им брой. Или с други думи на всеки 5 поръчки в 2 има нарушения. Инспекторите на АДФИ са установили 310 случая на възложени поръчки за над 224 млн. лв., при които не са проведени съответните законови процедури за избор на изпълнител на обществената поръчка при наличие на всички основания за това. Тези случаи представляват най-тежкото нарушение в областта на обществените поръчки.

През м.г. са извършени и 623 финансови инспекции и проверки, от които 44 са по Закона за енергетиката. Констатирани са причинени вреди на организации и лица в размер на близо 3.2 млн. лв., от които по време на инспекциите са предотвратени и възстановени над 1.5 млн. лв. За установените вреди са съставени 33 акта за начет срещу 51 длъжностни лица и са направени предложения за търсене на отговорност по Кодекса на труда или по общия исков ред.

Водещи

Най-четени