Насилието срещу деца в интернатите продължава 07.02 | 09:37

Липсва координация между институциите

От Цанка Донкова

Насилието срещу деца в социално-педагогическите интернати продължава. Нарушават се основни права като право на медицинско обслужване, лично пространство, право на мнение и право на избор на подрастващите. Това посочи Дани Колева, програмен директор на Националната мрежа за децата, съобщава БНР.

От организацията алармират за проблема и с отворено писмо.

"За нас е изключително притеснително, че извършителите на насилието от персонала поради несъбрани доказателства се връщат в домовете. Никой не работи с децата жертви и децата извършители. Вече четири месеца институциите продължават да си прехвърлят топката, посочва Колева тя.

Основната причина за случващото се са противоречията между Закона за закрила на детето и Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и пълнолетни.

"Притеснява ни, че в момента продължа липсата на координация между институциите за това какво да се случва с децата, жертви на насилие. Вече цялата година няма никакви действия по отношение на предприетата реформа, когато говорим за деца, обект на детско-младежко правосъдие. Тук основно говорим за Закона за закрила на детето и Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и пълнолетни. Има противоречие между двата закона и няма конкретни решения как тази реформа да се случи на практика", уточнява Колева.

Тя коментира, че основното притеснение на организацията е свързано с Законът за борба с противообществените прояви на малолетни и пълнолетни е създаден доста отдавна и не отговаря на международните стандарти.

Що се отнася до домовете в Стралджа и в Драгоданово, Колева посочи, че няколко са отговорните институции.

"В момента социалните-педагогически интернати и възпитателните-училища-интернати са към МОН. Други отговорни министерства са МП и МТСП и в частност Агенцията за социално подпомагане, към която са отделите за закрила на детето" допълни тя.

Колева уточни, че е нужна работа с децата с психично страдание, за които няма назначена терапия.

"Има много млади деца, майки, за които няма никакви адекватни медицински грижи. Трябва да се назначи екип, който когато има насилие да се работи с децата жертви, какво се случва с насилниците. Когато има такива случаи отдела за закрила на детето да си предприема мерките по закон. За нас Законът за закрила на детето трябва да има превес. Там се третира много добре какво е насилие, какво трябва да се предприеме като мерки" посочи тя.

Водещи

Най-четени