Частни инвестиции и нови работни места преобръщат Северозападния регион 19.03 | 14:42

Това заяви министър-председателя Пламен Орешарски на среща с видинския бизнес

От iNews.bg

В програмите на правителството Северозападния регион заема специално място. Това заяви министър-председателя Пламен Орешарски на среща с видинския бизнес, която се проведе в областна администрация Видин.

Усилията на правителството са насочени към смекчаване на огромните регионални асиметрии и диспропоции, които се задълбочиха през последните години на неблагоприятен стопански цикъл. Насърчаването на стопанската активност е ключът към решаването на всички други въпроси, натрупали се през годините.

Не може да се говори за местни приходи и благоустройство щом няма стопанска активност.

Истинският обрат може да стане с насърчаване на частните инвестиции, местни или външни, и откриването на нови работни места, каза Орешарски. Тези цели са и в основите на управленската програма на правителството.

Основните усилия на правителството са насочени към цялостно подобряване на административно-нормативната рамка за правене на бизнес - намаляване на административните тежести и процедури.

Към настоящия момент са идентифицирани над 100 административни режима, които са в процедура на отменяне или силно смекчаване, а за тази година трябва поне още 100 такива да бъдат променени.

Второто направление, по което активно работи правителството е регулярното разплащане на задължението от страна на държавата към бизнеса. В средата на миналата година размерът на невърнатото ДДС бе над 700 милиона лева, в края на годината той бе намален на 240 милиона лева.

Това е в границите на регулярния остатък от невърнато ДДС. Тази година е и първата от последните шест, в която правителството започва на чисто, няма невърнато ДДС в срок към бизнеса. Като трето направление, в което активно работи правителството министър-председателя посочи ускоряване на работата по усвояване на европейските фондове.

Само за тази година трябва да бъдат усвоени 1,8 милиарда евро, което е свръхамбициозна задача и сме длъжни да се справим, каза Пламен Орешарски. От средата на миналата година досега е повишена степента на разплащане със средства от европейските фондове в страната от 37 на 58%.

Водещи

Най-четени