62 млн. евро за градския транспорт в София 23.08 | 07:10

Ще бъдат купени нови тролейбуси и ще се ремонтира трамвайната линия по бул. "България"

От Деляна Петкова

Днес ще бъде подписан договорът за финансирането на проекта "Интегриран столичен градски транспорт”, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Проектът ще се реализира в рамките на приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.5 "Системи за устойчив градски транспорт” по Оперативна програма "Регионално развитие” 2007-2013 г.

Общата му стойност е 62 млн. евро, от които 50 млн. евро са безвъзмездна финансова помощ. Предвижда се да бъдат закупени 50 нови тролейбуса, ще се ремонтира трамвайната линия по бул. "България” и ще се изгради нова линия от Семинарията до Дървеница.

Също така ще бъдат инсталирани 600 електронни информационни табла и интелигентна транспортна система, която да дава приоритет на превозните средства на градския транспорт.

"Интегриран столичен градски транспорт” е вторият голям проект по смисъла на чл. 39 на Регламент на Съвета ЕО 1083/2006 в рамките на ОПРР, който е изпратен за одобрение в ЕК.

Водещи

Най-четени