Пазители на авторските права бранят и Поли Карастоянова 09.06 | 13:43

Музикаутор, Профон, Филмаутор и Артистаутор скочиха на Валери симеонов заради нея

От iNews.bg

По повод направеното вчера, 8 юни 2016 г., изявление на председателя на парламентарната група на Патриотичния фронт Валери Симеонов, че оттегля от поста председател на Комисията по културата и медиите (ККМ) народния представител Полина Карастоянова, организациите за колективно управление на правата (ОКУП) разпратиха днес Отворено писмо, в което критикуват неговото решение.

Ето и пълния текст на писмото на ОКУП

Ние, организациите за колективно управление на права (ОКУП) - Музикаутор, Профон, Филмаутор и Артистаутор, регистрирани в Министерство на културата и попадащи в обхвата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), също членове на международните организации CISAC, BIEM, IFPI, SCAPR,

Намираме за крайно некоректно твърдението, касаещо внесения от Министерски съвет и единодушно приет на първо четене от ККМ проект на Закон за колективното управление на авторското право и сродните му права (ЗКУАСП), който преди това бе обсъждан от работна група към Министерство на културата, сформирана от всички заинтересовани страни, които постигнаха баланс и консенсус по предлагания текст.

В изявлението си Валери Симеонов казва: "има директно лобистки текстове, които са подкрепени от нашата представителка в качеството й на председател. Тези текстове дават възможност само на две организации изцяло да узурпират въпроса с авторските права в страната, което противоречи на свободната конкуренция". Това е некоректно, тъй като:

1. Още на 25 март 2011 г. бяха приети промените в ЗАПСП, които регламентираха принципа една организация да събира възнаграждения за един вид права. Този принцип е валиден не само за България, но в световен и европейски мащаб. Причината това да е така е, че ползвателите трябва да са наясно за какво плащат, колко плащат и на коя организация трябва да платят. До 2011 г. в Министерство на културата бяха регистрирани над 35 ОКУП, много от които не извършваха каквато и да е дейност. С изменението на ЗАПСП контролът, упражняван от държавата върху ОКУП, се засили значително, за да гарантира необходимата прозрачност на тези организации;

2. С приемането на визирания ЗКУАСП българската държава транспонира Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и Съвета относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар. Подчертаваме, че с новия закон не само не се въвеждат облекчени условия за ОКУП, напротив – предвидени са още по-сериозни изисквания за контрол и мониторинг върху дейността на ОКУП, гарантиращи законосъобразната и прозрачна дейност на тези организации. Освен това обаче се регламентира възможността за извършване на дейност по колективно управление на права и от търговски дружества, което категорично опровергава тезата за "узурпирането на въпроса с авторското право в страната от двете организации";

3. В изявлението се говори за "две организации", въпреки че в Министерство на културата са регистрирани 10 ОКУП. Неведнъж в телевизия СКАТ участват представители на Европейската агенция за защита на изпълнителските, продуцентските и авторските права (ЕАЗИПА), начело с нейния председател Кирил Икономов, която има интереси в управлението на музикални права и атакува всячески работещия в Европа модел. За обществеността е важно да знае, че ЕАЗИПА още през 2011 г. получи отказ от държавата в лицето на Министерство на културата да управлява права върху музика, което беше потвърдено и с решение на две инстанции на Върховния административен съд.

 

В заключение смятаме за недопустимо да се подкопават усилията на ОКУП, на българските и световни творци и артисти, на Министерство на културата, както и на Народното събрание за утвърждаване на справедлив модел за колективно управление на права, доказал своята ефективност по света и в целия Европейски съюз и разписан в европейската правна рамка.

Водещи

Най-четени