Видео реклами нахлуват в Instagram 11.09 | 15:01

30-секундни клипове ще прекъсват снимковите сесии на потребителите

От Ивайло Коралски

Instagram е в процес на множество промени в рамките на последните два-три месеца. Някои позитивни, някои негативни (за потребителите). Като позитивна можем да отбележим промяната на популярната мрежа за споделяне на снимки за налагането на възможността да се публикуват фотоси в пейзажен и портретен формат. Споделената промяна дава на Instagram изцяло нов облик, след дългогодишното ограничение за публикуване единствено на снимки в квадратен формат. Притежаваното от Facebook приложение позволи също качването на фотоси в размер 1080 x 1080, което потенциално ще направи стените на всички потребители значително по изчистени.

В процес на налагане обаче е и друга новост – рекламна такава. Видео спотове в рамките на приложението вече са налични в повече от 30 страни. България все още не е част от списъка.

На 30 септември обаче рекламната даденост ще стартира официално в целия свят.

Трябва да отбележим, че в някои региони Instagram вече тестваше рекламни спотове с продължителност 15 секунди. Официалният вариант от 30 секунди ще даде на повече клиенти възможността да предложат повече съдържание в рамките на един спот.

Социалната мрежа за споделяне на снимки ще стартира предлагането и на нов premium продукт, наречен Marquee. Според Instagram той ще позволи "по-голяма заинтересованост от масите и увеличаване на "рийча" за много кратък период от време."

Marquee ще бъде насочен най-вече за големите премиери на филми, хардуер, софтуер и нови албуми.

Водещи

Най-четени