Нови условия за договорите между туристи и туроператори 12.03 | 18:53

Промените са свързани с промените в клаузите по договорите

От Елена Кирилова

Депутатите приеха на второ четене текстове от Закона за туризма, съобщава агенция "Фокус”.

Промените засягат дейността на туроператорите в България. Новото е, че всеки туроператор, който промени значително някоя от основните клаузи на договора, ще бъде задължен да уведоми потребителя за направената промяна в двудневен срок от настъпването й.

Това трябва да се случи пряко или чрез туристически агент, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването.

От своя страна, потребителят ще може да приеме промените, като за целта ще трябва да подпише допълнително споразумение към договора. В него ще се вписва отражението върху цената. Другата възможност на потребителя е да се откаже от променения договор, но няма да дължи обезщетение или някакъв вид неустойка.

За значителна промяна в контракта според Закона за туризма се смята увеличението с повече от 5%.

Потребителят, отказал се от договора с туроператора, има право да избира между следните възможности:

- да приеме друго пътуване от същото или по-високо качество, когато туроператорът или туристическият агент е в състояние да му предложи такова;

- да приеме туристическо пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай туроператорът или туристическият агент е длъжен да възстанови на потребителя разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване;

- да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата, на която туроператорът е получил уведомлението за отказ.

Ако договорът не бъде изпълнен или е неточно изпълнен от страна на туроператорската фирма, потребителят има право да предяви иск за обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди.

Водещи

Най-четени