Привлекли сме преки инвестиции за 1,2 млрд. евро през 2013 г. 14.02 | 20:40

Дяловият капитал възлиза на 953,4 млн. евро

От Симеон Досев

Привлечените преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) у нас през миналата година са 1,2 млрд. евро. Това показват изнесените днес данни на Българската народна банка (БНБ).

За сравнение през 2012 г. те възлизат на 1,4 млрд. евро.

През декември миналата година преките инвестиции са отрицателни в размер на 135,1 млн. евро спрямо минус 251,9 млн. евро през последния месец на 2012 г.

Дяловият капитал, привлечен през 2013 г., възлиза на 953,4 млн. евро. Той е по-нисък със 78,4 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през дванадесетте месеца на предходната година.

Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти възлизат на 141,1 млн. евро спрямо 232,5 млн. евро за 2012 г.

Повече за преките чуждестранни инвестиции четете в Econ.bg

Водещи

Най-четени