Пет компании искат да проектират ремонта на „Дунав мост“ при Русе 26.03 | 15:50

Избраният изпълнител ще има 6 месеца да приключи с работата

От iNews.bg

Отворени са офертите в обществената поръчка за изработване на технически проект за основен ремонт на моста над р. Дунав (Дунав мост 1) между Русе и Гюргево, който съвпада с първокласния път I-2 Русе - Разград. Дължината на съоръжението на българска територия е 1 км. Мостът над р. Дунав при Русе е част от общоевропейския транспортен коридор №9 и по него преминава автомобилният трафик от Източна Европа през България към Турция, Гърция и страните от Близкия изток. Изграждан е в периода 1952-1954 г.

Отворени са офертите на:

  • АЛВЕ КОНСУЛТ ЕООД;

  • ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД;

  • ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД;

  • Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс ЕООД;

  • ВИА-ПЛАН ЕООД.

Бъдещият изпълнител ще трябва да направи подробно обследване на всички елементи от връхната конструкция и долното строене на съоръжението. Поръчката включва цялостен оглед на състоянието на стоманобетонната конструкция на пътната част на моста, извършване на геодезически измервания и при необходимост на инженерно–геоложки проучвания. Срокът за изпълнение е 180 дни.

Въз основа на изготвения технически проект след това ще се извършат необходимите ремонтни дейности. Готовият технически проект ще определи конкретните ремонтно-възстановителни дейности на съоръжението, прогнозната стойност и срокът за изпълнението им.

Водещи

Най-четени