КЗК отмени решение на кмета на Банкя 09.05 | 12:12

Обществената поръчка е за изграждане на ВиК мрежата в района

От Десислава Маданска

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на Банкя за избор на изпълнител на обществена поръчка за изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на района и кварталите "Градоман", "Михайлово", "Вердикал" и с. Иваняне.

Според антимонополният орган възложителят е нарушил императивна разпоредба на Закона за обществени поръчки, като е назначил четен брой членове на оценителната комисия. Съгласно закона комисията се състои от нечетен брой членове, които трябва да са най-малко петима.

Нарушението е съществено, тъй като се отразява върху годността на помощния орган законосъобразно да изпълни задачата, за която е конструиран, отчитат от КЗК.

От проверката става ясно, че кметът е сключил граждански договор с външен експерт за оценяване по показател "Управление на риска”, който не е включен в състава на комисията като консултант по процедурата. В случая експертът направил паралелно оценяване само по един от утвърдените в методиката подпоказатели, което е друго нарушение на закона и допълнително основание за отмяна на постановеното решение за класиране.

Водещи

Най-четени