Бутат хасиендата на Цар Киро 11.06 | 17:39

Незаконното имение е построено върху общинска гора до Катуница

От Филипа Тодева

Кметът на село Катуница Красимир Юруков съобщи, че така наречената хасиенда на Кирил Рашков, ще бъде разрушена. Незаконното имение се намира извън селото и е построено в общинска гора.

"От сутринта Кирил Рашков чрез строителна фирма доброволно си събаря оградите във връзка със заповед на РДНСК. Сам си е наел фирма, която да извърши бутането", каза кметът пред радио "Фокус".

Все още в кметството няма заповеди за събаряне на другите незаконни постройки и къщи на фамилия Рашкови. Засега е дошла заповед само за хасиендата.

iNews припомня, че Пловдивският окръжен съд потвърди присъдата от три години и шест месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим на ромския барон Кирил Рашков.

Рашков беше признат за виновен от Асеновградския районен съд в това, че на 23 септември 2011 г. в с. Катуница, област Пловдив се е заканил с убийство на Веселин Христов и Иванка Петрова и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му – престъпление по чл. 144 ал. 3 от НК.

Окръжният съд е приел за неоснователно възражението на защитата за допуснато съществено нарушение на процесуалните правила при оценката на събраните доказателства в хода на съдебното следствие.

Според въззивната инстанция първоинстанционният съд обосновано и в съответствие с изискванията на закона, е направил извода, че непротиворечивите гласни доказателства - свидетелските показания на пострадалите Христов и Петрова, обосновават несъмнена и категорична доказателствена обезпеченост относно авторството и начина на осъществяване на вменените във вина на подсъдимия Кирил Рашков престъпления по чл. 144 ал. 3 във вр. с ал. 1 от НК спрямо всеки един от свидетелите Веселин Христов и Иванка Петрова.

Съответстващ на закона е и изводът на първоинстационния съд относно наличието на елементите от субективната страна на инкриминираните деяния – извършени от подсъдимия Рашков с пряк умисъл с настъпили обществено - опасни последици.

Без да бъде предизвикан по какъвто и да е начин от някой от пострадалите, съзнателно е създал конкретната ситуация, в която е демонстрирал активна словесна агресия спрямо личността и на двамата пострадали, използвайки обидни думи, отправяйки им и закани за убийство, ескалирали в повторно препятстване на възможността им да се отдалечат от местопрестъплението и използването на жест с ръка към предмет, намиращ се от дясната страна на колана му, възприет от пострадалите като нож.

Въззивната инстанция споделя и становището относно завишената степен на обществена опасност на конкретно извършените престъпления в сравнение с други сходни такива, която е обусловила отчитането като отегчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства – проявената изключителна престъпна упоритост и последователност за постигане на съставомерните вредоносни последици и спрямо двамата пострадали.

Незачитането на установения в страната обществен ред и институциите, на които е възложено да го охраняват демонстрирано чрез открито нарушаване разпорежданията на полицейските служители за несъздаване на условия за етнически конфликти в селото, възпитавайки в този дух и низходящите си, използвайки ги като активни участници в целенасочената провокирана лично от подсъдимия среща със свидетеля Христов, с оглед реализиране желанието за саморазправа и търсене на отмъщение за преживяното от среднощния инцидент пред дома на Събка Рашкова.

Рашков трябва да плати на двамата обезщетение в размер на по 2 000 лева за претърпените неимуществени вреди от престъпленията. Решението на Пловдивския окръжен съд не подлежи на обжалване и протест.

 

Водещи

Най-четени