Как да уловим мълния в кутия? (ВИДЕО) 03.06 | 19:00

Фигурите на Лихтенберг нагледно и "на живо"

От Антония Михайлова

Фигурите на Лихтенберг представляват картина на разпределението на искровите канали, които се образуват на повърхността на твърдия диелектрик при пълзящ искров разряд.

В искровите канали на силен разряд възникват високи налягания и температури, които деформират повърхността на диелектрика. С използването на акрилова призма и линеен ускорител може да се "улови" мълния буквално в стъклена кутия.

Електроните, влизащи от ускорителя, притежават енергия до 10 мегаелектронволта и се движат приблизително със светлинна скорост. Снопът електрони лесно прониква в акрила и бързо се забавя, сблъсквайки се с молекулите на пластмасата.

Водещи

Най-четени